eSKLEP Kupuj online
Valentini Panama
PLPL ENEN DEDE

UEProjekt „Automatyzacja wymiany danych firmy AGA sp.j. w relacjach z partnerami biznesowymi” realizowany w ramach Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Budowa wirtualnej platformy sklepowej dla partnerów biznesowych firmy AGA sp. jawna zintegrowanej z wybranymi dostawcami towaru.